برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

مجموعه: اخبار شهرستان, اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 489
برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

مجامع عمومی عادی  به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند (سهامی خاص) با حضور اکثریت سهامداران روز شنبه ۰۱/۰۲/۹۷  در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجامع عمومی عادی  بطور فوق العاده  و فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند با حضور آقای هوشنگ محمدی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور۶۸ ٪ اعضای صندوق در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار شد.

سپس جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ و ۳۰ آذر ۹۶ انتخاب هیئت مدیره ،انتخاب بازرسین و حسابرس- انتخاب روزنامه رسمی – پاداش هیئت مدیره و کارکنان و مجمع فوق العاده با موضوع نقل و انتقال سهام  رسمیت یافت و موارد فوق مصوب گردید.