۱۰۰ درصد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده واحده بررسی و رای صادر شده است

مجموعه: اخبار شهرستان, اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 544
۱۰۰ درصد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده واحده بررسی و رای صادر شده است

محمدعلی محمدی؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند در همایش کشاورزی و اقتصاد  مقامتی خبر داد:

۱۰۰ درصد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده واحده بررسی و رای صادر شده است